Καλλιτεχνικός διαγωνισμός μαθητών για την ειρήνη – «Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν»