Καρδίτσα: Έδεσαν σκυλιά σε ψυχρές θερμοκρασίες για να αποτρέψουν διαμαρτυρίες για Ανεμογεννήτριες!