Καρυστιανού: Δεν ήξερα πως της κληρονόμησα κυβερνώντες που ήταν σε θέση να την κάψουν ζωντανή
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ