Καρυστιανού: Εμείς τις πρώτες ώρες δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν, ούτε οι δικαστές καταλάβαιναν;
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ