Καταγγελία: Μία ερώτηση και οι αστυνομικοί τους έστειλαν στο νοσοκομείο