Καταγγελία για κακοποίηση παιδιού απ’ τον πατέρα του – Διαταγή να έχει το παιδί χωρίς επίβλεψη ή εποπτεία!
AP PHOTO DENIS FARRELL