Καταγγελία στη ROSA: Αισχρό group πουλά σεμινάρια σε άνδρες πώς να «ρίχνουν» γυναίκες