Καταγγελίες από ανάπηρους καλλιτέχνες για τον Λιβαθηνό: «Θα γεμίσει το Εθνικό ανάπηρους;»