Καταραχιάς: Απορρίφθηκε το αίτημα του διωκόμενου γιατρού για προσωρινή διακοπή απόλυσης