Κατεγγελία για υποκριτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στο κάπνισμα