ΚΕΕΡΦΑ: “ΔΗΚΑΙΟΣΥΝΙ και αγώνα διαρκή έναντι στον ρατσισμό”
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ