ΚΝΕ: Ας δεχτεί την ήττα της η ΔΑΠ και ας σταματήσει να προσβάλλει τους φοιτητές
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ