Κολχικίνη: Μειώνει τη διάρκεια νοσηλείας και την ανάγκη χορήγησης οξυγόνου στους νοσηλευόμενους