Κρητικός ιερέας: Υβριστικό να λέμε ότι μέσω της Θείας Κοινωνίας δεν μεταδίδονται ασθένειες