Λύτρας: Στις σοβαρές δημοκρατίες, λογοκλοπή από πολιτικό οδηγεί σε παραίτηση