Λογοκρισία: Το δημοσιογραφικό περιβάλλον δεν ήταν ποτέ πιο ασφυκτικό