Μακρή: Πρόστιμα σε όσους μαθητές κάθονται σε πλατείες μετά το μάθημα