Μαθητές δώρισαν τα χρήματα απ’ το ταμείο της τάξης στην κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος»
FACEBOOK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ