Μαζική προσαγωγή διανομέων που διαμαρτύρονταν για την απόλυση συναδέλφου τους
RADICAL I.T. / FACEBOOK