Με τον κρατικό μηχανισμό σε «επιχειρησιακή ετοιμότητα», πλημμύρισε κι έκλεισε η Πειραιώς!