Μέλος της Επιτροπής για Μύκονο: «Δεν ήταν δική μας εισήγηση»