Μέρα αγώνα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και απολύουν καθηγήτρια με αναπηρία όρασης