Μετά την έξοδο με βάση τον αριθμό ταυτότητας εξετάζεται η υποχρεωτική διπλή μάσκα