Μετά την κατακραυγή, επαναλειτουργεί το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του «Αγία Σοφία»