Μετά την προαναγγελία Πλεύρη, η Επιτροπή εισηγείται μείωση των self-test στα σχολεία