Μετά τις αντιδράσεις αφαιρέθηκε η αμετάκλητη δικαστική απόφαση από το Ν/Σ για τη συνεπιμέλεια