Μετακίνηση εκτός νομού: Στον «αέρα» ογκολογικοί ασθενείς και καρδιοπαθείς