Μετάλλαξη Όμικρον: Τι γνωρίζουμε και τι όχι για το νέο στέλεχος