Μοτοπορεία για τον θάνατο διανομέα: «Ο νεαρός εκείνο το βράδυ βγήκε έξω για να θερίζει ζωές»