Μοτοπορεία στην efood για συλλογική σύμβαση με αυξήσεις και δικαιώματα
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ