«Να ξέρεις γονιέ, τη Δευτέρα απεργώ και σε χρειάζομαι μαζί μου»