Ναύπακτος: Αχρηστεύτηκαν 120 εμβόλια μετά από βλάβη ψυγείου