Νέα μέτρα αναμένονται στη Βόρεια Ελλάδα πριν μπει ο χειμώνας