Νίκη Κεραμέως: Συμβολική παρέμβαση έξω από το γραφείο της