Νικολάου: Απευθείας ανάθεση 144.000 ευρώ για απορρυπαντικά και χλωρίνες