Ο αγώνας συνεχίζεται: Αλυσίδα σπουδαστών στο κατειλλημένο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου