Ο κόσμος της εκπαίδευσης ξανά σήμερα στους δρόμους