Οι Αθηναίοι υπερασπίζονται το άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνα
FACEBOOK ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ