Οι εννέα μύθοι της προπαγάνδας για την Χούντα και η αλήθεια