Οι ερευνητές οργανώνονται: Πρώτη πανελλαδική απεργία ερευνητών κι επιστημόνων στα Πανεπιστήμια
FACEBOOK ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ