Οι φωνές των παιδικών που αγαπήσαμε, διεκδικούν τα δικαιώματά τους και είμαστε μαζί τους (Video)