Οι νοσοκομειακοί γιατροί ενάντια στο άνοιγμα των δημοτικών