Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Πράσινα καύσιμα για ένα καλύτερο αύριο!