Οριστικό τέλος μετά τον Ιούλιο στην προστασία πρώτης κατοικίας