Ωρωπός: Εικόνες εγκατάλειψης σε σχολείο για ανάπηρα παιδιά
VIDEO SREENSHOT/ OPEN