Όταν ο Θανάσης Βέγγος, ο «καλός μας άνθρωπος» έκρυβε τους φοιτητές από τους βασανιστές της Χούντας