Παίδων Πεντέλης: Αγωγή Πλεύρη για να κηρυχθεί παράνομη η απεργία των εργαζομένων