Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Το έγκλημα αλωνίζει και  βάζουν 1.000 ειδικούς φρουρούς στα ΑΕΙ