Παπανικολάου: Τα νοσοκομεία της Αττικής καταρρέουν, οι μεγαλοκλινικάρχες λιποτακτούν