Παραίτηση Φουρθιώτη από το αίτημα για αστυνομική φύλαξη